Formulář pro reklamaci

PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Adresát:                Pharmacium spol. s r. o., Staré náměstí 8, Ostrov, 363 01

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

 

 

 

Datum:

Podpis: