Informační služba

Informační služba

Lékárna zajišťuje informační službu, poradenství, shromažďování a předávání informací o podezření na nežádoucí účinky léků a na závadu v jakosti.

Informační službu zajišťují:

Mgr. Petr Szönyi
PharmDr. Jaroslava Stupková

Telefon: 353 313 431

Provozní doba informační služby: Po-Pá 8.00 - 16.00 hod.
 

Odkazy na stránky Státního ústavu pro kontrolu léčiv:
http://www.sukl.cz

Hlášení podezření na nežádoucí účinky léčivého přípravku:
https://nezadouciucinky.sukl.cz/http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Hlášení podezření na závadu v jakosti léku:
http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-zavadu-v-jakosti-leku

Veškerá podezření na nežádoucí účinky a na závady v jakosti léčiv se hlásí na:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, Česká republika